Ważne daty (Technikum nr1 oraz Szkoła Branżowa I stopnia):

1. Od 22 maja 2017 r. godz. 9:00 do 9 czerwca 2017 r. godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – nadanie kandydatom numerów ewidencyjnych.
2. Od 23 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. Do 27 czerwca 2017 r. – weryfikacja wniosków wraz z złożonymi dokumentami przez Komisję Rekrutacyjną.
4. 12 lipca 2017 r. o godz. 10:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
5. Do 13 lipca 2017 r. – wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum i szkoły branżowej.
6. Do 20 lipca 2017 r. do godz. 12:00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci doręczenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
7. 21 lipca 2017 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Od 24 lipca 2017 r. do 29 sierpnia 2017 r. godz. 13:00 – postępowanie uzupełniające.

Zapraszamy na stronę naboru: https://nabor.pcss.pl/leszno/

Ważne daty (Szkoła Policealna):

1. Od 22 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .
2. Do 27 czerwca 2017 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej.
3. 12 lipca 2017 r. o godz. 10:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. Do 20 lipca 2017 r. – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego ( o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej).
5. 21 lipca 2017r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
6. Od 24 lipca 2017 r. do 29 sierpnia 2017 r. godz. 13:00 – postępowanie uzupełniające