RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W LESZNIE

Skład Prezydium Rady Rodziców:
1. Zamelska Honorata – przewodnicząca
2. Stachowska Wiesława – z-ca przewodniczącej
3. Nehring Jarosław
4. Rychła Violeta
5. Jurgielewicz Iwona
6. Ostach Krzysztof