10 Paź Nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji UAM

Drodzy Uczniowie
Z ogromną radością pragnę poinformować, iż w dniu 6 października 2017 roku Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie podpisał porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Deklarację w tej sprawie podpisali: Dyrektor mgr Irena Szynkarek oraz ze strony Wydziału Dziekan prof.dr hab. Roman Budzinowski.
Celem deklaracji jest merytoryczne wsparcie ze strony Wydziału Prawa i Administracji UAM, zapewniające uczniom Technikum możliwość rozwijania ich szczególnych zainteresowań w zakresie nauk prawnych.

Szymankiewicz Karolina

Podsumowanie XIII zbiórki krwi
ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU