POMOC DLA RODZICA

Program – „Jestem SMART – nie FONO”

Artykuły:

Warsztaty dla rodziców:

Mariola Rochmankowska

mariola.rochmankowska@zse.leszno.pl

opieka nad klasami I i III

Poniedziałek            8.00 – 10.30; 11.30 – 12.15
Wtorek                     8.00 – 10.30; 11.30 – 12.15; 13.00 – 14.00
Środa                        8.00 – 11.15
czwartek                  8.00 – 12.15; 14.00 – 15.45
Piątek                       8.00 – 11.15

Kamila Sobkowiak 

kamila.sobkowiak@zse.leszno.pl

opieka nad klasami II i IV

Poniedziałek                9:15 – 12.15
Wtorek                          9.00 – 13.00; 14:00-14:30
Środa                             9.00 – 10.30; 11:30-14:00
Czwartek                      9.00 – 13:00; 14:00-14:30
Piątek                            9:00 – 13.00

Pełnimy również dyżury w trakcie zebrań z rodzicami i konsultacji.

Gabinety  pedagogów znajdują się na drugim piętrze, naprzeciw ksero (sala 208 A i B)

Zachęcamy także rodziców do kontaktu poprzez   e-mail.

Okres dorastania, to jeden  z trudniejszych etapów życia zarówno dla młodego człowieka, jak i towarzyszących mu dorosłych :rodziców, nauczycieli, opiekunów. Okres dorastania przypada na wiek od 11 do 18 lat. To czas, gdy młody człowiek „jedną nogą” zanurzony jest jeszcze w dzieciństwie a drugą sięga progów dorosłości. Taka pozycja nie jest wygodna, niesie ze sobą wiele problemów, sprzecznych dążeń.

Młodzi ludzie przeżywają wiele konfliktów:
– konflikt między potrzebą samodzielności, a ograniczeniami narzucanymi przez rodziców,
– konflikt między potrzebą samodzielności , a lękiem przed odpowiedzialnością,
– konflikt między dążeniem do niezależności, a potrzebą oparcia (silną jeszcze z uwagi na brak wielu kompetencji i doświadczeń),
– konflikt między przywiązaniem do rodziców, a rozbudzonym krytycyzmem w myśleniu,
– konflikt między wizjami idealnymi, a realnym obrazem świata, ludzi i siebie samego.

Jeśli chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, poznając specyfikę okresu rozwojowego, w którym się znajduje – zapraszamy!