Mariola Rochmankowska

mariola.rochmankowska@zse.leszno.pl

opieka nad klasami II i IV

Poniedziałek   8:00 – 11:00
Wtorek             8:00 – 11:00
Środa               8:00 – 13:00
Czwartek        8:00 – 13:00
Piątek              8:00 – 12:00

Kamila Sobkowiak 

kamila.sobkowiak@zse.leszno.pl

opieka nad klasami I i III

Poniedziałek   8:30 – 12:00
Wtorek            9:00 – 13:00
Środa              9:00 – 13:30
Czwartek        9:00 – 14:00
Piątek              9:00 – 12:00

Warsztaty dla rodziców:

warsztaty-dla-rodzicow

Pełnimy również dyżury w trakcie zebrań z rodzicami i konsultacji.

Gabinety  pedagogów znajdują się na drugim piętrze, naprzeciw ksero (sala 208 A i B)

Zachęcamy także rodziców do kontaktu poprzez   e-mail.

Okres dorastania, to jeden  z trudniejszych etapów życia zarówno dla młodego człowieka, jak i towarzyszących mu dorosłych :rodziców, nauczycieli, opiekunów. Okres dorastania przypada na wiek od 11 do 18 lat. To czas, gdy młody człowiek „jedną nogą” zanurzony jest jeszcze w dzieciństwie a drugą sięga progów dorosłości. Taka pozycja nie jest wygodna, niesie ze sobą wiele problemów, sprzecznych dążeń.

Młodzi ludzie przeżywają wiele konfliktów:
– konflikt między potrzebą samodzielności, a ograniczeniami narzucanymi przez rodziców,
– konflikt między potrzebą samodzielności , a lękiem przed odpowiedzialnością,
– konflikt między dążeniem do niezależności, a potrzebą oparcia (silną jeszcze z uwagi na brak wielu kompetencji i doświadczeń),
– konflikt między przywiązaniem do rodziców, a rozbudzonym krytycyzmem w myśleniu,
– konflikt między wizjami idealnymi, a realnym obrazem świata, ludzi i siebie samego.

Jeśli chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, poznając specyfikę okresu rozwojowego, w którym się znajduje – zapraszamy!

WARSZTATY dla RODZICÓW NASTOLATKÓW,

które odbywają się w Centrum Profilaktyki przy ul. Średniej 11 w Lesznie w każdy poniedziałek o godz. 18.00. Podczas warsztatów rodzice maja okazję poznać specyfikę okresu dorastania, główne mechanizmy biologiczne i psychologiczne towarzyszące temu okresowi a także nauczyć się metod skutecznej komunikacji, budowania relacji z dzieckiem, sposobów na efektywne oddziaływania wobec adolescentów. Przyglądamy się problemom  związanymi z zaburzeniami funkcjonowania nastolatków, problemami emocjonalnymi, problemami z zachowaniem, opuszczaniem zajęć szkolnych, motywowania do nauki i rozwijania zainteresowań.

Warsztaty prowadzone są przez psychologa. Zgłoszenia telefoniczne tel;. 663-519-564 lub przed zajęciami.

z pozdrowieniami Dagmara Derwich-Grzegorzewska

W grudniu planowane są ostatnie w tym roku warsztaty ,,FreDgoes net’’. Są jeszcze wolne miejsca dla osób – młodzieży od 13 roku życia, która przejawia niepokojące zachowania związane z używaniem alkoholu lub innych substancji. Warsztaty odbywają się w porze wolnej od nauki (popołudniu lub sobota). Uczestników na zajęcia zgłaszać mogą rodzice, których niepokoi nadmierna skłonność dzieci do używania alkoholu lub ich dzieci po raz pierwszy sięgnęły po alkohol lub inne używki a rodzice chcieliby zainterweniować, aby takie eksperymentowanie nie przeobraziło się w niebezpieczne używanie. Warsztaty są dla młodzieży okazją do przyjrzenia się konsekwencjom takich zachowań, do zapoznania się z mechanizmami działania różnych środków, konfrontuje rzetelną wiedzę z informacjami internetowymi i pomaga młodym ludziom podjąć decyzję o ograniczeniu lub zmniejszeniu używania szkodliwych używek. „FreDgoes net” to skuteczny program profilaktyczny, z którego korzysta młodzież z całej Europy.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia w Centrum Profilaktyki, ul. Średnia 11 w Lesznie, tel. 663519564
Pozdrawiam Dagmara Derwich-Grzegorzewska