17 Paź Dzień Ekonomisty

W dniu 17 października 2017 roku odbył się po raz pierwszy w naszej szkole Dzień Ekonomisty.W wykładach i warsztatach uczestniczyły wszystkie klasy ekonomiczne.  Wykłady wygłosili Pan Grzegorz Bosy – biegły rewident, v-ce Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nt. „Zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia dla pracy księgowego” oraz Pan Piotr Hans – biegły rewident, członek Zarządu Głównego i Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nt. „Kiedy mniej, nie znaczy lepiej, czyli uproszczone formy prowadzenia ewidencji”. Warsztaty poprowadziły: Pani dr Monika Olszewska – WINKHAUS sp. z o.o. sp.k., Pani Monika Gajewska – Kierownik Inspektoratu ZUS w Lesznie oraz Pani Jowita Dalaszyńska  – Kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek, Pani  Beata Grzegorzewska – Animatorka w Centrum PISOP (organizacja pozarządowa), Pani Mariola Linke – doradca zawodowy oraz Pani Emilia Piotrowska – doradca zawodowy z Centrum Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie. Nad przebiegiem Dnia Ekonomisty czuwały Pani Anna Hałas i Pani Ewa Kutrowska. Organizatorki serdecznie dziękują osobom, które swoją obecnością i zaangażowaniem wspomogły organizację tego dnia, nauczycielom za pomoc i wyrozumiałość oraz uczniom za aktywność.

Anna Hałas, Ewa Kutrowska

 

 

Tydzień z .......polskimi reportażystami
Dzień Edukacji Narodowej