18 Wrz DLACZEGO WARTO CZYTAĆ. LIST DO RODZICÓW.

Szanowni Rodzice, wszyscy chcemy zapewnić naszym dzieciom i uczniom dobrą przyszłość. Wykształcenie jest jednym z najlepszych sposobów aby to osiągnąć. W procesie kształcenia doniosłą rolę odgrywa czytanie. Na równi z pisaniem i korzystaniem z technologii informacyjnych, czytanie jest podstawową umiejętnością współczesnego człowieka. Książka wspiera proces uczenia, od momentu kiedy pojawiła się w historii ludzkości.
Zarówno dzieci, jak i dorastająca młodzież potrzebują naszego wsparcia w kształtowaniu nawyku sięgania po książkę. Czytanie powinno kojarzyć się z czymś ważnym, powinno kojarzyć się także z miłym spędzaniem czasu. Nie rodzimy się z potrzebą czytania, nabywa się ją w długim procesie. Pamiętać należy, że potrzeba ta zmienia się wraz z wiekiem. Im starsze dziecko, tym trudniejsze teksty, tym bogatsze słownictwo, tym więcej informacji do przyswojenia. W trudnym okresie dorastania na pierwszy plan wysuwa się proces kształtowania tożsamości, a odpowiednia lektura pomaga w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie i otaczającej rzeczywistości.
Czytanie to wiele korzyści dla czytającego:
– czytanie kształtuje koncentrację i pamięć
– czytanie dostarcza wiedzy
-czytanie rozwija wyobraźnię
– czytanie wzbogaca słownictwo
– czytanie kształtuje umiejętność wyrażania swoich myśli
– czytanie kształtuje wrażliwość
– czytanie uczy cierpliwości
– czytanie odpręża
– czytanie rozwija pasje
Zespół Szkół Ekonomicznych bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 15 tysięcy złotych na zakup książek. Nasza biblioteka wzbogaciła się w tym roku o blisko 500 nowych tytułów.
Warto czytać. Przekażmy to naszej młodzieży.
Z pozdrowieniami
Nauczyciele bibliotekarze
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie

opr. Izabela Raszowska, Alicja Bortel, Ewa Kotomska

Stephen King - mistrz amerykańskiego horroru
W gościnie u żołnierzy